Banki Warszawa - banki, kredyty, pożyczki

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu w trakcie spłaty?

Podczas podpisywania umowy kredytowej bank, jako dodatkowego zabezpieczenia, wymaga często ubezpieczenia. Zwykle obejmuje ono ryzyko związane z utratą życia, zdrowia, czy pracy. W sytuacji określonej w OWU suma odszkodowania ma za zadanie pokryć należne do zapłaty zobowiązanie. Czy z tego rodzaju ubezpieczenia do kredytu można z czasem zrezygnować? I czy warto?

Kredyt bankowy związany jest z kosztami. Są to głównie odsetki, marża czy prowizja bankowa, no i ubezpieczenie. Ubezpieczenie nie może być odgórnie narzucane przez bank, nie jest narzucone ustawowo, ale brak takiego ubezpieczenia w trakcie zawierania umowy często podwyższa inne koszty, czy nawet oprocentowanie bardziej ryzykownego, w opinii banku, zobowiązania. Warto, zwłaszcza przy większych kwotach, z dłuższym terminem spłaty, dokładnie policzyć, co nam się bardziej opłaca – czy ubezpieczenie, czy podwyższona marża lub oprocentowanie kredytu. Każda umowa zawiera szczegółowe zapisy dotyczące rezygnacji z takiego ubezpieczenia. Klient ma prawo odstąpić od niego w każdym momencie. Co prawda bank może wówczas zażądać dodatkowego zabezpieczenia.

Oświadczenie dotyczące rezygnacji przesyła się na wskazany adres ubezpieczającego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Co powinno zaigrać takie oświadczenie?

Przede wszystkim dane ubezpieczonego, imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL i dane dotyczące umowy kredytowej, której ubezpieczenie dotyczy. Jasno i precyzyjnie należy zaznaczyć rezygnację z ubezpieczania. Oczywiście należy powyższe opatrzyć własnoręcznym podpisem. Ochrona zwykle trwa do zakończenia okresu rozliczeniowego, np. do końca bieżącego miesiąca.

Zwrot składki

Jeśli składka została opłacona „z góry” ubezpieczonemu przysługuje zwrot kwoty nadpłaconej, za okres niewykorzystanej ochrony. Zwykle procedura takiego zwrotu nie trwa długo. Warto zadać sobie pytanie, co jest ważniejsze – czy ubezpieczenie, czy jego brak. Pewne sytuacje zdarzają się bardzo nieoczekiwanie. Takie ubezpieczenie chroni nie tylko nas, ale i interesy bliskich. Brak ubezpieczenia to często mniejsze koszty kredytu (sprawdź ranking kredytów hipotecznych z ubezpieczeniem). Ale być może lepiej zapłacić ciut więcej?

Kredyt hipoteczny nr 1SPRAWDŹ
+