Banki Warszawa - banki, kredyty, finanse

Kredyt dla studenta w Warszawie?

Kredyty studenckie to jedne z najbardziej atrakcyjnych na rynku kredytów, z niskim oprocentowaniem. Dlatego cieszą się stale popularnością. Dla osób, które nie mają środków na finansowanie nauki, nie tylko na studiach magisterskich, ale i doktoranckich oferta ta jest często jedyną opcją. Co ważne, przez cały czas trwania nauki i dwa lata po jej zakończeniu nie trzeba spłacać żadnych rat, a odsetki pokrywane są z budżetu państwa. W chwili uruchomienia spłaty obciążenie nie jest wyższe niż ok. 300 zł miesięcznie plus odsetki – niewielkie w porównaniu z innymi kredytami, bo rzędu 1-1,5% w chwili obecnej (naliczane w wysokości 50% stopy redyskontowej).

Kredyt ten udzielany jest przez banki, które podpisały umowę z BGK. Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17. lipca 1998 roku określa zasady przyznawania studentom studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktorantom kredytu. Warunki preferencyjnego kredytu studenckiego we wszystkich bankach są podobne, więc nie ma większego znaczenia, gdzie po kredyt się udamy. Różnice stanowi jedynie kryterium przyznawania (choć większość narzucona jest ustawowo) i warunki, jakie trzeba spełnić (szczegóły dostępne są na stronie banku).

Kto może ubiegać się o kredyt studencki?

O kredyt może ubiegać się każdy student, o ile naukę rozpoczął przed ukończeniem 25 roku życia, bez względu na rok studiów. Kredyt udzielany jest na okres nie dłuższy, niż czas trwania nauki programowo, maksymalnie na 6 lat. Wypłacany jest w transzach po 600 zł miesięcznie, ale tylko 10 miesięcy w roku (nie uwzględnia się przerwy wakacyjnej). Z każdym kolejnym rokiem nauki wymaga się przedłożenia zaświadczenia o nauce. Spłata zobowiązania (chyba, że przerwana będzie nauka) odbywa się dopiero po upływie 2 lat od chwili ukończenia edukacji, a liczba rat może być do dwóch razy dłuższa, niż czas pobierania kredytu (np. gdy kredyt pobierano przez 30 miesięcy, to spłata może zostać maksymalnie wydłużona do 60 miesięcy). Raty są malejące, stąd wcześniejsza spłata całości zobowiązania jest raczej nieracjonalna.

Kredyt studencki to produkt przygotowany dla mniej zamożnych studentów/doktorantów. Oczywiście ważne jest kryterium dochodowe (nie może przekroczyć 2500 zł na osobę w rodzinie), a także odpowiednie zabezpieczenie kredytu (poprzez poręczenie). Co istotne przy tym kredycie pod uwagę brana jest zdolność kredytowa poręczycieli, nie kredytobiorcy, który z racji wieku nie zawsze ma historię kredytową czy jakiekolwiek dochody. Kredyt może być wykorzystywany na dowolne cele.

Kredyt hipoteczny nr 1SPRAWDŹ
+