Banki Warszawa - Banki.waw.pl

Ograniczenia wiekowe przy kredycie hipotecznym

Najczęściej z wnioskiem o kredyt hipoteczny występują osoby stosunkowo młode, przeważnie 25-30 letnie. Wówczas banki są w stanie rozłożyć spłatę tak poważnego zobowiązania nawet na 30 lat. W bankach wprowadzono ograniczenia wiekowe dla kredytobiorców starających się o takie kredyty. Jednak nie przekreśla to szans na pozyskanie środków na zakup nieruchomości osobom po 45-50 roku życia a nawet starszym.

Komisja Nadzoru Finansowego stara się ograniczać maksymalny okres kredytowania. Oczywiście im młodsza osoba uzyska taki kredyt, tym okres spłaty może być dłuższy. Starsi kredytobiorcy mogą skorzystać z produktu tego typu, ale okres spłaty będzie odpowiednio krótszy, w zależności od wieku. Ograniczenia bankowe wprowadzają regułę, że całość kredytu musi być spłacona przed ukończeniem przez klienta 70 roku życia.

Wiek a zdolność kredytowa

Limity wiekowe mogą być przeszkodą przy zaciąganiu długoterminowych zobowiązań dla osób w wieku dojrzałym. Im więcej lat ma potencjalny kredytobiorca, tym ryzyko braku całkowitej spłaty kredytu jest wyższe. Zatem obniża się automatycznie zdolność kredytowa takich osób. Zwykle pod uwagę brany jest spadek dochodów wnioskodawcy po uzyskaniu prawa do emerytury. Te w przyszłości nie zapodają się na wysokie. Jeśli nawet w chwili składania wniosku dojrzały kredytobiorca posiada wysokie zarobki, to z czasem, w trakcie spłaty kredytu, mogą się one obniżyć i to znacznie (złóż wniosek kredytowy z doradcą finansowym Expander).

Główny kredytobiorca w różnych bankach może spotkać inne ograniczenia wiekowe. I tak dla seniorów najbardziej przyjazne warunki oferuje Alior Bank, Bank Pocztowy i Getin Bank. Oczywiście są też banki (jak PKO BP), gdzie nioski rozpatrywane są indywidualnie, albo inne, jak BZWBK, gdzie z upływem określonego wieku w chwili spłaty kredytu konieczne jest wykupienie dodatkowej polisy na życie z cesją na rzecz banku.

Wiele banków nie stwarza problemów dla kredytobiorców nawet po pięćdziesiątce. Niemniej warto liczyć się z dodatkowymi kosztami (np. ubezpieczeni). Osoby w wieku dojrzałym mają stabilną sytuację życiową i zawodową. Jednak należy podkreślić, że im krótszy okres kredytowania, tym odsetki do spłaty też będą mniejsze. Wyższe raty miesięczne natomiast obciążają domowy budżet i mogą znacznie wpływać na zdolność kredytową w przypadku wnioskowania o inne pożyczki i kredyty.