Banki Warszawa - banki, kredyty, finanse

4 źródła dofinansowania dla firm na start, czyli jak rozpocząć działalność ze środkami na rozwój

W rozpoczęciu działalności gospodarczej często kluczową rolę odgrywają dostępne środki finansowe. W Polsce istnieje wiele programów i instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, które ułatwiają zdobywanie potrzebnych funduszy na start. W poniższym artykule przedstawiamy cztery główne źródła dofinansowania dla firm rozpoczynających swoją działalność.

Dotacje z urzędu pracy

Jednym z najbardziej popularnych źródeł wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą są dotacje z urzędu pracy. Skierowane są one głównie do osób bezrobotnych, opiekunów osób niepełnosprawnych oraz absolwentów centrum integracji społecznej lub klubu integracji społecznej. Zgodnie z danymi, kwota dotacji nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, co stanowi atrakcyjne wsparcie dla nowych przedsiębiorców.

Pożyczki z programu „Pierwszy biznes”

Innym interesującym źródłem wsparcia są pożyczki na preferencyjnych warunkach udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach programu „Pierwszy biznes”. Są one skierowane do osób, które pragną rozpocząć własną działalność gospodarczą i potrzebują wsparcia w postaci kapitału na jej uruchomienie.

Dotacje unijne

Dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowi jedno z najważniejszych źródeł wsparcia dla firm w Polsce. Dotacje te dostępne są zarówno na szczeblu ogólnokrajowym, jak i regionalnym, pozwalając firmom na rozwój innowacji, inwestycji czy informatyzację biznesu. Warto również zwrócić uwagę na programy ramowe UE, które są wdrażane bezpośrednio przez Komisję Europejską.

Ulga na start

Dla nowych przedsiębiorców szczególnie atrakcyjnym źródłem wsparcia może okazać się „ulga na start”, która zwalnia z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Po tym okresie istnieje możliwość korzystania z obniżonych składek ZUS przez kolejne 24 miesiące.

Podsumowanie

W Polsce istnieje wiele możliwości pozyskania wsparcia finansowego dla firm na start. Od dotacji przez pożyczki, aż po ulgi podatkowe, każdy przyszły przedsiębiorca ma szansę znaleźć odpowiedni dla siebie instrument finansowy, który pomoże mu w rozpoczęciu działalności. Kluczem do sukcesu jest jednak nie tylko zdobycie środków, ale także ich mądre wykorzystanie w dążeniu do realizacji założonych celów biznesowych.