Banki Warszawa - banki, kredyty, finanse

Kredyt kupiecki – podstawy i porady

Według obowiązujących przepisów kredytów mogą udzielać jedynie banki. Kredyt kupiecki, tak często występujący w Polsce, jest pożyczką udzielaną przez jeden podmiot, drugiemu na podstawie umowy zawartej pomiędzy nimi. Może on również wynikać wyłącznie z faktury potwierdzającej sprzedaż i termin zapłaty.

Jeśli chodzi o przepisy prawa, to w przypadku kredytu kupieckiego należy odwoływać się do Kodeksu cywilnego. Zatem upraszczając – kredyt kupiecki polega na sprzedaży konkretnego towaru, czy usługi z odroczonym terminem zapłaty. Z uwagi na proste zasady nie ma chyba branży, w której nie znajduje o obecnie zastosowania. Decyzja o odroczeniu terminu zapłaty oparta jest zwykle na zasadzie zaufania i przebiegu dotychczasowej współpracy między stronami umowy.

Ocena ryzyka

Niektóre firmy wypracowały własną politykę kredytową i opierają się na odgórnie ustalonych zasadach. Często jednak, bez przeprowadzania analizy finansowej i badania zdolności płatniczych kontrahenta, w trakcie negocjacji, ustalana jest odroczona płatność za towar, czy usługę. Dlatego zdarzają się sytuacje, kiedy kredytobiorca nie jest w stanie uregulować zobowiązań w wyznaczonym czasie. Stad tak ważne są działania windykacyjne. Bardzo przydatny może okazać się faktoring, który niejako uzupełni kredyt kupiecki (sprawdź oferty firm faktoringowych na informacjabiznesowa.pl). Pomaga on zamienić należności na gotówkę i zachować ciągłość w płatnościach.

Kredyt kupiecki dotyczy obu stron. Tworzy on sieci powiązań między podmiotami, które uczestniczą w takich działaniach. Przedsiębiorstwa produkcyjne są i zbywca i odbiorcą. Sprzedaje wyprodukowane towary, ale potrzebuje też materiałów, np. do produkcji. Te łańcuchy powiązań stymulują rynek i wzrost gospodarczy. Zagrożenia niesie naruszenie ogniwa łańcucha – problemy jednego z uczestników powodują kłopoty kolejnych w „sieci”.

Dlatego warto dokładnie przemyśleć na jak długo i komu można zaufać na tyle, by odroczyć termin płatności. Im dłuższy czas takiego odroczenia, tym ryzyko zachwiania płynności finansowej większe. Z drugiej strony firma, która przedłuża czas zapłaty cieszy się powodzeniem wśród klientów/nabywców. To z kolei nakręca biznes i zwiększa sprzedaż.

Czy warto jednak udzielać długoterminowego kredytu kupieckiego? Nie do końca. Zamrożenie pieniędzy negatywnie wpływa na rozwój biznesu. Zmiany stóp procentowych, cen materiałów i wyrobów gotowych z czasem się zmienia. Może okazać się, że kwota uzyskana z ich sprzedaży nie pokrywa nawet materiałów wykorzystanych do produkcji. Przy obniżeniu stóp procentowych (obecnie są na niskim poziomie) taka strategia powinna się opłacić. Zatem decyzja o kredycie kupieckim powinna być poprzedzona także badaniem gospodarki i prognozami dotyczącymi kosztów wyrobów/usług, ale i zmian makroekonomicznych. Przy złej koniunkturze bardziej opłacalne, dla zyskania klientów, jest zaproponowanie upustów, niż przedłużanie terminu zapłaty.