Kredyty

Kredyt kupiecki – podstawy i porady

Banki Warszawa - kredyty, finanse, banki w Warszawie
0

Według obowiązujących przepisów kredytów mogą udzielać jedynie banki. Kredyt kupiecki, tak często występujący w Polsce, jest pożyczką udzielaną przez jeden podmiot, drugiemu na podstawie umowy zawartej pomiędzy nimi. Może on również wynikać wyłącznie z faktury potwierdzającej sprzedaż i termin zapłaty.

Jeśli chodzi o przepisy prawa, to w przypadku kredytu kupieckiego należy odwoływać się do Kodeksu cywilnego. Zatem upraszczając – kredyt kupiecki polega na sprzedaży konkretnego towaru, czy usługi z odroczonym terminem zapłaty. Z uwagi na proste zasady nie ma chyba branży, w której nie znajduje o obecnie zastosowania. Decyzja o odroczeniu terminu zapłaty oparta jest zwykle na zasadzie zaufania i przebiegu dotychczasowej współpracy między stronami umowy.

Ocena ryzyka

Niektóre firmy wypracowały własną politykę kredytową i opierają się na odgórnie ustalonych zasadach. Często jednak, bez przeprowadzania analizy finansowej i badania zdolności płatniczych kontrahenta, w trakcie negocjacji, ustalana jest odroczona płatność za towar, czy usługę. Dlatego zdarzają się sytuacje, kiedy kredytobiorca nie jest w stanie uregulować zobowiązań w wyznaczonym czasie. Stad tak ważne są działania windykacyjne. Bardzo przydatny może okazać się factoring, który niejako uzupełni kredyt kupiecki. Pomaga on zamienić należności na gotówkę i zachować ciągłość w płatnościach.

Kredyt kupiecki dotyczy obu stron. Tworzy on sieci powiązań między podmiotami, które uczestniczą w takich działaniach. Przedsiębiorstwa produkcyjne są i zbywca i odbiorcą. Sprzedaje wyprodukowane towary, ale potrzebuje też materiałów, np. do produkcji. Te łańcuchy powiązań stymulują rynek i wzrost gospodarczy. Zagrożenia niesie naruszenie ogniwa łańcucha – problemy jednego z uczestników powodują kłopoty kolejnych w „sieci”.

Dlatego warto dokładnie przemyśleć na jak długo i komu można zaufać na tyle, by odroczyć termin płatności. Im dłuższy czas takiego odroczenia, tym ryzyko zachwiania płynności finansowej większe. Z drugiej strony firma, która przedłuża czas zapłaty cieszy się powodzeniem wśród klientów/nabywców. To z kolei nakręca biznes i zwiększa sprzedaż.

Czy warto jednak udzielać długoterminowego kredytu kupieckiego? Nie do końca. Zamrożenie pieniędzy negatywnie wpływa na rozwój biznesu. Zmiany stóp procentowych, cen materiałów i wyrobów gotowych z czasem się zmienia. Może okazać się, że kwota uzyskana z ich sprzedaży nie pokrywa nawet materiałów wykorzystanych do produkcji. Przy obniżeniu stóp procentowych (obecnie są na niskim poziomie) taka strategia powinna się opłacić. Zatem decyzja o kredycie kupieckim powinna być poprzedzona także badaniem gospodarki i prognozami dotyczącymi kosztów wyrobów/usług, ale i zmian makroekonomicznych. Przy złej koniunkturze bardziej opłacalne, dla zyskania klientów, jest zaproponowanie upustów, niż przedłużanie terminu zapłaty.

To też może Ci się spodobać
Banki Warszawa - kredyty, finanse, banki w Warszawie
Kredyt dla studenta w Warszawie?
Banki Warszawa - kredyty, finanse, banki w Warszawie
Ograniczenia wiekowe przy kredycie hipotecznym