Banki Warszawa - kredyty hipoteczne i gotówkowe - Banki.waw.pl

Regulacje rządowe czynszu Mieszkania Plus?

Już niebawem pierwsi lokatorzy odbiorą klucze do mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. To priorytet obecnego rządu, dzięki któremu zwiększy się liczba mieszkań na wynajem dla tych, którzy z różnych powodów nie mogli skorzystać z poprzednich programów mieszkaniowych, czy zwyczajnie nie mieli na tyle zdolności kredytowej, by zaciągnąć kredyt hipoteczny na preferencyjnych warunkach. Łącznie lokali w ramach Mieszkania Plus ma być przeszło 20 tysięcy, o różnych metrażach, w różnych miastach Polski.

Zainteresowanie pomysłem rządu jest spore, głównie z racji niskich kosztów i opłat, jakie lokatorzy będą zmuszeni ponosić za wynajem. Czy rząd w jakiś sposób pomoże najuboższym korzystającym z wynajmu? Czy zajmie się regulacją czynszu? Niestety, według słów wiceministra inwestycji i rozwoju Artura Sobonia rząd nie ma zamiaru regulować wysokości czynszu na nowopowstałych osiedlach. Stawki mają być jednak dużo niższe, niż rynkowe, co zagwarantować ma nowa ustawa mieszkaniowa.

Od chwili pomysłu do dzisiaj kształt Mieszkania Plus ulegał wielu modyfikacjom. Pierwotnie ceny wynajmu miały być bardzo niskie, około 20-30 zł za metr mieszkania. Już wtedy budziło to kontrowersje, bo nawet biorąc pod uwagę grunty Skarbu Państwa budowa mieszkań tak tanich nie była realna. Obecnie program ma być podporządkowany warunkom rynkowym, niemniej ceny czynszu mają być nadal niższe niż te na wolnym rynku (w większych miastach za wynajem niewielkiej kawalerki należy zapłacić nawet ponad 1500 zł). Rząd nie będzie cen regulował, ale myśląc o najuboższych oferuje dopłaty do czynszów. System dofinansowania będzie, w nowej odsłonie, polegał na dopłacie do czynszu określonej grupie lokatorów przez okres nie dłuższy niż 9 lat. Wysokość dopłaty zależeć ma od m.in. liczby osób w gospodarstwie, źródeł i wysokości dochodów. Nie przekroczy on jednak kwoty 500 zł miesięcznie. Zmiany wprowadzane sukcesywnie do programu mają na celu jednak ograniczenie wahań czynszów poprzez specustawę, nad którą obecnie pracuje rząd. Dzięki zapisom ustawowym, obniżeniu cen terenów inwestycyjnych i zwiększeniu podaży gruntów, możliwe, że czynsze w Mieszkaniu Plus będą nadal konkurencyjne i zachęcą do korzystania z tej formy wsparcia dla marzących o usamodzielnieniu i własnym M.

Kredyt hipoteczny nr 1SPRAWDŹ
+